Odborná činnost

Publikační činnost

Vzorové realizace do publikace: Moderní úpravy komunikací ve městech a obcích
(kapitoly: C – Pěší doprava, H – Obytné zóny)
2005
Autorská řešení z lokalit Rybitví a Slatiňany jsou zpracována v TP 218:
Navrhování zón 30 (autor: CDV)
2010
Časopis Dopravní inženýrství
Místa pro přecházení – zkušenosti z jejich realizace v ČR2007
„Nový“ pohled na bezpečnost automobilové dopravy na pozemních komunikacích2007
Místa pro přecházení II – zkušenosti z jejich realizace v extravilánu2008
Místa pro přecházení III – zkušenosti z jejich realizace v extravilánu, Výsledky dopravně-inženýrského průzkumu2008
Navrhování okružních křižovatek II – chyba velkého průměru malé okružní křižovatky (křižovatka s jedním jízdním pruhem na okruhu) – navazuje na článek Ing. Oty Řezanky s jehož závěry se ztotožňuji2008
Navrhování okružních křižovatek III – velikost MOK ve světle sněhové nadílky – zimní údržba okružních křižovatek2009
Zima a městské komunikace2010
Putování po pobaltských republikách, Polsku a Finsku2010
Kvalita projektů dopravních staveb2011
Mexiko očima dopravního inženýra2011
10 let miniokružních křižovatek v České republice2012
Modernizace silnice III-0362 Pardubice - Ohrazenice2012
Navrhování OK IV - chyby uspořádání vjezdových větví2013
Japonsko očima dopravního inženýra, XX. světový kongres ITS Tokio – Poznatky z cesty2013
Lektorský posudek k článku "Místa pro přecházení – kdy jsou a kdy nejsou bezpečná?"2014
Časopis Silniční obzor
Místa pro přecházení v extravilánu – realizace v Pardubickém kraji na silnici II/3222008
Okružní křižovatky – aktuální stav legislativy a provozních zkušeností v ČR2011
Postřehy a zkušenosti z OK se spirálovitým uspořádáním2014
Poděbradovo náměstí v Prostějově: „Neřešitelný“ dopravně inženýrský úkol zvládnou dvě malé okružní křižovatky2014
Lektorský posudek k článku: „Cíle, přínosy a poznatky z projektu SENSOR“2014
Rekonstrukce místní komunikace Bratrská v Bystřici nad Pernštejnem2015
Kvalitu detailů silničních staveb nelze podceňovat2016
Časopis Silniční síť základ civilizace a prosperity
Propustek s deformační zónou – projekt VaV s vysokým potenciálem celospolečenského zisku5/2012
Nové poznatky při řešení okružních křižovatek11/2012
Časopis Moderní obec
Uliční prostor může být vlídný ke všem svým uživatelům2014
Časopis SILNICE ŽELEZNICE
Miniokružní křižovatky - nenápadný pomocník2014
Rozhovor pro Český rozhlas
Zklidňování dopravy, oceněný projekt Rybitví - rekonstrukce místních komunikací2003
Copyright © 2007 – 2024 David Novotný | Mapa stránek | GDPR a cookies