Detail akce

Okružní křižovatka silnic II/355 a III/2983 Černá za Bory

Lokalita: Křižovatka ulic Průmyslová x Hostovická x Holandská, Pardubice – Černá za Bory
Investor: Správa a údržba silnic PK, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Realizace: 2016
Dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby.
Rozhodnutí o zkušebním provozu
Odůvodnění výzkumného úkolu a cíle zkušebního provozu

Obsahem projektové dokumentace byl návrh přestavby stávající odsazené průsečné křižovatky silnic II/355 (ulice Hostovická), silnice III/2983 a místní komunikace směr Drozdice (ulice Holandská). Dokumentace řešila přestavbu křižovatky na okružní křižovatku s průměrem 26 m.

Projektová dokumentace navazovala na zpracovanou studii „MOK silnic II/355 - III/2983 - MK směr Drozdice v místní části Pardubice - Černá za Bory“ Ing. Petrem Novotným z roku 2006. Do návrhu okružní křižovatky byla zakomponována stávající cyklostezka. Dále byla v projektové dokumentaci navržena nová chodníková plocha, která začíná v místě okružní křižovatky na větvi do průmyslové zóny a pokračuje směrem na Hrochův Týnec a napojuje se v místě autobusové zastávky na stávající chodník.

Vzhledem k potřebě zachovat prostor středového ostrova průjezdný pro nadměrná vozidla, je tento střed vytvořen z dopravních zařízení (krátkých příčných prahů a vodicích prvků). V rámci programu SFDI – Nová technologie jsou v provozu testovány dva typy těchto prvků. Díky tomu přispěl SFDI a stavbu křižovatky 50% investičních nákladů.

Situace:

Copyright © 2007 – 2023 David Novotný | Mapa stránek | GDPR a cookies